De Straten van Delft        

Bastiaansplein

Bastiaansplein

Binnenstad

2003

Diverse namen in dit gebied zijn van oudsher ontleend aan de Sint-Sebastiaanstoren, een van de waltorens. Sint Sebastiaan was een officier in het leger van de Romeinse keizer Diocletanus (omstreeks 300 na Christus). Omwille van zijn christelijk geloof werd hij ter dood veroordeeld en met pijlen doorschoten. Een beeld van Sint-Sebastiaan, gemaakt door de Duitse beeldhouwer Gerhard Marcks in 1966, staat op de Zuidwal.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015