De Straten van Delft        

Bagijnhof

Bagijnhof

Binnenstad

15de eeuw

Een bagijn (eigenlijk begijn) is een weduwe of een ongehuwde vrouw die, zonder een kloostergelofte af te leggen, met anderen in aparte huisjes rondom een tuin of hof samenleeft als een geestelijke zuster. In 1286 kreeg Maria van der Made toestemming om haar huis af te sluiten en er een bagijnhof van te maken, waarin later een kapel gebouwd werd. Na de reformatie moest de Bagijnhofkapel afgebroken worden. Spoedig werd er echter gekerkt in een schuilkerk. Hierin preekte Johannes Stalpaert van der Wiele, wiens beeld - gemaakt door Arie Teeuwisee - sedert 1962 op het Bagijnhof staat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 18 april 2015