De Straten van Delft        

Anthonij Duijckstraat

Anthonij Duijckstraat

Olofsbuurt

1927

Mr. Anthony Duyck, heer van Oud-Carspel (Den Haag ca. 1560-1629) was raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland van 1621 tot 1629. Hij was fiscaal bij de rechtbank die in 1619 Van Oldenbarnevelt vonniste. Als advocaat-fiscaal maakte hij de veldtochten van prins Maurits mee en beschreef deze over de periode 1591-1602 in het 'Journael van 't gene dagelyks gepasseert is in den oorloge der Staten-Generael tegen de Spangiaerden,' dat in 1862-66 is uitgegeven.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015