De Straten van Delft        

Annastraat

Annastraat

Binnenstad

15de eeuw

Aan de oostzijde van deze straat stond tot de Reformatie het Sint-Annaklooster. Dit klooster werd voor het eerst vermeld in 1441. Het straatje waaraan het was gelegen had toen nog de naam Sluypsteeg, maar werd vrijwel direct Sint-Annastraat genoemd. Het voorvoegsel sint raakte in de 18de eeuw buiten gebruik, alhoewel we het in officiële stukken tot ver in de 19de eeuw tegenkomen.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 april 2015