De Straten van Delft        

Anna Boogerd

Anna Boogerd

Binnenstad

1975

In 1495 kocht het klooster Sint Anna een boomgaard aan de Geerweg, die sinds die tijd Sint-Anna-boomgaard heet. In de 19de eeuw werden er huizen gebouwd, die in een stelsel van sloppen en stegen stonden. Het gehele buurtje werd met de naam Anna Boogerd aangeduid. In het begin van de vorige eeuw was het een beruchte buurt, waarin ruim 1000 mensen woonden in schrikbarende omstandigheden. De buurt was als geheel niet te renoveren en werd in de jaren 1970 afgebroken en vervangen door nieuwbouw, waarin één straat opnieuw de naam Anna Boogerd kreeg; de overige straatnamen eindigen alle op boogerd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 april 2015