De Straten van Delft        

Ambonstraat

Ambonstraat

Indische Buurt

1933

Ambon (ook Amboina), eiland behorende tot de Molukken. De stad Ambon op dit eiland is de hoofdstad van de Molukken. Ambon was een van de oudste en belangrijkste bezittingen van de Verenigde Oostindische Compagnie ten oosten van Java. Ten tijde van de naamgeving behoorde het eiland tot Nederlands Oost-Indië.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 juni 2015