De Straten van Delft        

Ambachtsstraat

Ambachtsstraat

Voorhof-NO

1965

Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Het ambacht heeft met de industrie gemeen, dat beide zich richten op de productie en verwerking van materiële goederen of waren. Ook in het ambacht kan een zekere graad van mechanisering en automatisering tegenwoordig niet ontbreken. De industrie onderscheidt zich echter door de combinatie van het fabrieksmatige en grootschaligheid. De straat bevindt zich in een industriewijkje, waar de straatnamen ontleend zijn aan begrippen uit de industrie.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 juni 2015