De Straten van Delft        

Alyd Buserstraat

Alyd Buserstraat

Heilige Land

1938

Alyd Willem Busers (= Alyd, weduwe van Willem Buser) (overl. 1409) was een rijke weduwe, die zich met haar dochter Aechte aan het eind van de 14de eeuw aansloot bij een groep zusters. Door de inbreng van haar bezittingen konden zij in 1400 een huis aan de Oude Delft betrekken. Deze groep zusters vormde het Sint-Agathaklooster. Alyd werd de eerste moeder-overste. Haar dochter, naar wiens naamheilige het klooster genoemd is, volgde haar op.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015