De Straten van Delft        

Alkstraat

Alkstraat

Vogelbuurt

1984

Alk is een zwemvogel, die aan de Nederlandse kust betrekkelijk weinig voorkomt als doortrekker of wintergast. De straat in het verlengde, die in juni 1986 ook Alkstraat werd genoemd, kreeg op 20 november 1986 de naam Willem Dreeslaan, wat een afwijking was in het systeem van straatnamen in deze buurt.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 mei 2015