De Straten van Delft        

Albert Verweylaan

Albert Verweylaan

Multatulibuurt

1964

Albert Verwey (Amsterdam 1865-Noordwijk aan Zee 1937) was dichter en literair-historicus. Van 1885 tot 1890 was hij redacteur van 'De Gids', het tijdschrift van de Tachtigers. In 1905 richtte hij het tijdschrift 'De Beweging' op, waarin hij zijn ideeën over de geestelijke vernieuwing van zijn tijd tot uitdrukking wilde brengen. Van 1924 tot 1935 was hij hoogleraar in de Nederlandse letteren en esthetiek te Leiden. Zijn gedicht Delftse Vermeer, ziende naar Delft zoals hij het zal schilderen (1925) handelt over Delft.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 7 juni 2015