De Straten van Delft        

Adenauerlaan

Adenauerlaan

Buitenhof-Zuid

1997

Konrad Adenauer (Keulen 1876-Rondorf 1967) was een Duits staatsman en eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland (1949-1963). Hij heeft er altijd naar gestreefd dat Duitsland deel zou uitmaken van Europese militaire en economische instellingen (Atlantisch Pact, NAVO, EEG, enz.) en werd als zodanig een van de pioniers van de Europese eenwording. Samen met de Coudenhovelaan is het de kortste laan van Delft (40 m).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 juni 2015