De Straten van Delft        

Achterom

Achterom

Binnenstad

16de eeuw

De gracht vormt een onderdeel van de oostelijke stadsgracht uit het begin van de 14de eeuw. Het land waardoor de gracht toen gegraven is behoorde niet tot de stadsvrijheid, maar tot het rechtsgebied van de abdis van Rijnsburg. Aan de Geer stonden enkele boerderijen, waar de nieuwe gracht achterlangs is aangelegd. Het kan zijn dat de gracht daarom Achterom genoemd is, maar het is dan wel vreemd dat die naam pas veel later, aan het eind van de 17de eeuw, voor het eerst opgeschreven is. Een andere verklaring is dat de vorm van de gracht het idee geeft dat men ergens achterlangs gaat. Het is de enige gracht in Delft die twee bochten heeft.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015