De Straten van Delft        

Abtswoude

Abtswoude

Tanthof

13de eeuw

Abtswoude is de naam van een buurtschap ten zuidwesten van Delft, dat vrijwel geheel in de nieuwbouwwijken is verdwenen en waarvan het resterende deel nu in de gemeente Midden-Delfland ligt. De naam komt omstreeks 1214 voor als Popteswolde, dat woud van Popta betekent. Over deze Popta is niets bekend. De volksmond veranderde de naam via Popswoude, Popsouwe in Papsouw. Omdat men vond dat een volkse naam vond die niet in officiële stukken thuishoorde, werd Papsouw gecorrigeerd in Abtswoude, waarvoor het aangrenzende Abtsrecht model stond.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 13 juni 2015